headerphoto


Svojpomocné družstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov
Stará Huta

Dotácie, ktoré družstvo prijalo za rok 2010

 • Jednotná platba na plochu:
  54.437,62 EUR (1 639 987,74 Sk)


 • Vyrovnávací príspevok pre znevýhodnené oblasti:
  56.504,95 EUR (1 702 268,12 Sk)


 • Podpora na Veľké dobytčie jednotky (VDJ):
  7.218,29 EUR (217 458,205Sk)


Spolu: 118 160,86 EUR (3 559 714,07 Sk)

V roku 2010 dostalo družstvo o 10 096,18 EUR (cca 304 157,53 Sk) viac dotácií ako v roku 2009.

Dotácie, ktoré družstvo prijalo za rok 2009

 • Doplnková platba:
  1 188,16 EUR (35 794,50 Sk)


 • Jednotná platba na plochu:
  45 142,78 EUR (1 359 971,39 Sk)


 • Vyrovnávací príspevok pre znevýhodnené oblasti:
  55 073,74 EUR (1 659 151,49 Sk)


 • Podpora na Veľké dobytčie jednotky (VDJ):
  6 660,00 EUR (200 639,16 Sk)


Spolu: 108 064,68 EUR (3 255 556,54 Sk)

V roku 2009 dostalo družstvo o 9 078,54 EUR (cca 270 000 Sk) viac dotácií ako v roku 2008.


Dotácie, ktoré družstvo prijalo za rok 2008

 • Jednotná platba na plochu:
  36 499,96 EUR (1 099 597,79 Sk)


 • Pestovanie plodín na ornej pôde:
  1.229,09 EUR (37 027,56 Sk)


 • Vyrovnávací príspevok v znevýhodnených oblastiach:
  56.079,71 EUR (1 689 457,34 Sk)


 • Podpora na Veľké dobytčie jednotky (VDJ):
  5.177,38 EUR (155 973,74 Sk)


Spolu: 98 986,14 EUR (2 982 056,454 Sk)

Za rok 2008 dostalo družstvo dotácie vo výške takmer 3 miliónov korún.Výpočet plôch

Po prepočítaní vychádza, že družstvo dostalo dotácie za:


 • obrábanú plochu cca 377 hektárov
 • obrábanú ornú pôdu cca 22 hektárov
 • 37 dobytčích jednotiek (VDJ)

Výška priamych platieb na rok 2008:

 • Jednotná platba na plochu (SAPS): 96,64 €/ha (2928,06 Sk/ha)
 • Platba na plodiny pestované na ornej pôde: 55,64 €/ha (1685,89 Sk/ha)
 • Platba na veľké dobytčie jednotky: 139,24 €/VDJ (4219 Sk/ VDJ)
Zdroj: Poľnohospodárska platobná agentúra


Výpočet veľkých dobytčích jednotiek (VDJ):

 • Teľatá do 6 mesiacov - 0,2 VDJ
 • Hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov - 0,6 VDJ
 • Býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov - 1,0 VDJ
 • Dojčiace kravy nad 24 mesiacov - 1,0 VDJ
Zdroj: Nariadenie vlád SR 266/2007 Z.z. (príloha č.1)

Ako to bolo s peniazmi na dobytok (dotáciou na veľkú dobytčiu jednotku)

Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) už 04.11.2008 neschválila družstvu podporu na VDJ (peniaze na dobytok), pretože pri krížovej kontrole zistila, že družstvo žiada dotáciu na viac kusov dobytka ako v skutočnosti malo v tej chvíli.
Rozdiel medzi skutočným a deklarovaným stavom bol viac ako 20% (v zmysle § 4 ods. 9 písm. c) c) nariadenia vlády SR č. 266/2007). Družstvo sa voči tomu odvolalo.
Medzitým družstvo zrejme upravilo počty kusov dobytka pretože pri skúmaní odvolania, ďalšej krížovej kontrole a načítaniu nových údajov z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat Poľnohospodárska platobná agentúra odvolaniu vyhovela v plnom rozsahu a už 04.02.2009 o tom vydala rozhodnutie.
To znamená, že už začiatkom februára 2009 v družstve zrejme vedeli, že im nakoniec bola poskytnutá dotácia na VDJ vo výške 5.177,38 EUR (155 973,74 Sk).

A len vedenie družstva môže vedieť prečo na poslednom zasadnutí hovorili, že peniaze za VDJ (dobytok) družstvo nedostalo a pritom už mesiac alebo dva predtým, boli peniaze agentúrou schválené. Takže tých, ktorých to zaujíma sa musia opýtať vedenia družstva, aby im podali vysvetlenie.

(Všetky informácie sú od Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA)).