headerphoto


Klimatické pomery

Klimaticky patrí obec Stará Huta do mierne chladnej oblasti, veľmi vlhkej, s priemernými teplotami vzduchu v júli 12 - 16 °C a v januári - 4 až - 6 °C. Len malá časť katastra obce na JV zasahuje do mierne teplej oblasti, vlhkej až veľmi vlhkej so studenou zimou. Priemerné ročné zrážky kolíšu od 800 do 900 mm, v oblasti masívu Javoria až 1000 mm. Absolútne mesačné maximum zrážok je 250 - 300 mm. Snehová prikrývka trvá 80 -100 dní. Vzhľadom na svoju polohu obec Stará Huta patrí do oblasti horských advektívnych hmiel s priemerným ročným počtom dní s hmlou 70 -300 dní.