headerphoto


Rastlinstvo

púpava

Z hľadiska fytogeografického členenia patrí kataster obce do holoarktickej fytogeografickej oblasti, eurosibírskej podoblasti, stredoeurópskej provincie. V rámci Slovenska patrí do bukovej zóny sopečnej oblasti, do okresu Javorie, do východného podokresu.
Ako potenciálna prirodzená vegetácia by sa tu mali nachádzať bukové lesy a podhorské bukové lesy (Sliačska Podpoľana, Árendy, JV časť katastra). Bukové lesy resp. bukovo - jedľové lesy so spoločenstvami typu Dentario glandulosae - Fagetum (Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, Abies alba, Dentaria glandulosa - Zubačka žliazkatá, Dentaria emueaphyllos).
Podhorské bukové lesy spoločenstvá typu Fagenion p.p. a Dentario bulbiferae - fagetum (Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Acer platanoides, Carex pilosa, Dentaria bulbifera, Festuca drymeja, Ganum odoratum). Lišajník dutohlávka sobia

mach bukový list