headerphoto


Sklárne na Podpoľaní

Úryvok z knihy Sklárne na Podpoľaní od Jána Žiláka


Odkiaľ prišli prví obyvatelia huty, dnes ťažko stanoviť. Môžeme len predpokladať, že niektorí prišli z neďalekej Starej Huty, ktorá ležala v tesnej blízkosti na Divínskom panstve (Záchensky). ........Michna bol spriaznený s rodinou Zachensky v susednej dnešnej Starej Hute, kde skláreň založil hutník menom Zachensky.
Isté je, že skláreň v dnešnej Starej Hute bola staršia, ako vo Vígľašskej Hute, pretože už 14. februára 1694 sa o nej pri sobáši Mateja Pavlíka zo slatinky (Kis Szalatna) s Katarínou Kordelovou, ktorá pochádzala zo "starej huty alias Divín", píše ako o starej (rozumej hute), čím miestny farár rozlišoval dve susedné sklárne.
Pre skláreň na Vígľašskom panstve sa neskôr používalo výlučne pomenovanie officina Viglesiensis, oficina Végles, Hutta, officina, officina vitrea a pre starú hutu oficina Divinsiensis, Divin huta, Huta Divinienses.

(Zdroj: Žilák Ján: Sklárne na Podpoľaní, 2004. Vyd. Mesto Detva, Podpolianske múzeum v Detve, Tlač. Róbert Jurových - Nikara, Krupina, s. 9-10)

V tejto knihe píše autor o sklárskych hutách, ktoré sa nachádzali vo Vígľašskej Hute, Detvianskej Hute, Hriňovej a Slanci. Okrajovo spomína aj našu Starú Hutu. Kúpiť si ju môžete v Podpolianskom múzeu V Detve (pod kostolom). Cena je 300 Sk (9.9 EUR). Odporúčam ju každému, ktorého to len trošku zaujíma.